Algemene Voorwaarden

Zielenvreugde hanteert voor haar klanten de volgende Algemene Voorwaarden voor de door haar geleverde consulten Soul Healing en Soul Reading.

1. De cliënt is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen, zowel tijdens het consult als daarbuiten.

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (emotionele) proces.

3. Zielenvreugde is niet verantwoordelijk voor het handelen en de gevoelens van de cliënt.

4. De consulten vinden in beginsel plaats bij Zielenvreugde op locatie in Amsterdam-noord of via Skype. Op verzoek kan het consult op een andere locatie plaatsvinden.

5. Als de cliënt verhinderd is om de afspraak na te komen dan dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgemeld. Als dit niet is gedaan ontvangt u toch een rekening.

6. Als Zielenvreugde verhinderd is een dienst te leveren op de afgesproken datum en tijdstip, zal Zielenvreugde dit z.s.m. aan de cliënt laten weten en zal Zielenvreugde z.s.m. een nieuwe afspraak met de cliënt maken.

7. De betaling voor een consult dient per vooruitbetaling te geschieden via de bank. De bankgegevens van Zielenvreugde zijn: ABN-AMRO Rekeningnummer: 58.42.68.467 ten name van I.A.N. Eichhorn te Amsterdam. In overleg is het mogelijk dat Zielenvreugde akkoord gaat met contante betaling direct na afloop van het consult.

8. Voor afgesproken consulten kan geen geld worden teruggevraagd.

Ten aanzien van consulten via Skype geldt ook:

1. Deze kunnen per telefoon of via email worden aangevraagd.

2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor een goed werkend Skype programma.

3. Indien de verbinding om wat voor reden dan ook uitvalt, proberen we eerst om het contact te herstellen. Als dit onmogelijk blijkt zetten we het consult op een ander tijdstip voort.

Dit bericht is geplaatst in Zielenvreugde. Bookmark de permalink.