Bezield pionierschap – Voorbij beperkende structuren – 7 maart

Ik heb een ziel met een wakkere nieuwe tijdsgeest en deze wil zich in alle vrijheid op haar manier en in haar vorm manifesteren op aarde. Lange tijd dacht ik dat er in de huidige samenleving niet echt ruimte was voor mijn ziel met haar unieke zielemissie, passie en zieletalenten. Ik dacht dat de heersende opvattingen en structuren in de samenleving mij belemmerden. Ik dacht dat ik ze moest bevechten om ruimte voor het leven van mijn bezieling te maken. Nu ik door de heldere ogen van mijn ziel, met haar hoge energietrilling en hoger bewustzijn, kijk, zie ik dat niet de bestaande opvattingen en structuren mij belemmerden, maar onbewuste, beperkende overtuigingen in mijzelf.

Als ik helder verbonden ben met mijn ziel, dan ervaar ik totale vrijheid om mijn bezieling op aarde te leven. Ik ervaar zelfs dat alles in mijn dagelijks leven samenspant om mij daarin te dienen. Daar kan ik inmiddels legio voorbeelden van geven. Zo wist ik bijvoorbeeld destijds niet hoe ik uiting kon geven aan mijn bezielde verlangen om mijn baan bij de rechtbank op te zeggen en mijn inkomsten te verdienen met mijn vernieuwende geest en bijbehorende zieletalenten. Het mij openstellen voor dat verlangen, het ruimte geven aan en het vertrouwen op de wijsheid van mijn ziel en het universum bleek voldoende. Ik was er ooggetuige van dat ik als vanzelf werd ontslagen, een tijdje in het traject bijstand zelfstandigen rolde, ik werd vrijgesteld van de sollicitatieplicht, ik alle trainingen en hulp ontving die ik daarvoor nodig had en mijn klanten mij als vanzelf gingen vinden. Alles ontvouwde zich moeiteloos en als vanzelf.Op de momenten dat ik deze medewerking van het universum niet ervaar, weet ik dat ik vergeet te kijken door de heldere ogen van mijn ziel. Op die momenten is mijn energietrilling gedaald en mijn heldere waarnemingsvermogen vertroebeld door onbewuste, beperkende overtuigingen en bijbehorende emoties. Ik zit dan gevangen in lager bewustzijn. Ik ben dan bijvoorbeeld geëmotioneerd, omdat ik te moe ben om vaker op locatie te werken of dat ik de drive nog niet had om ook een boek te schrijven. Ik moet dan plotseling ook onverwacht geld terugbetalen aan de belastingdienst. Op die momenten zijn mijn beperkende overtuigingen bijvoorbeeld: Ik moet ervoor knokken om werkelijk iemand te zijn of wie zit er nu op mijn talenten te wachten. Ik herinner me dat ik in zo’n vlaag van onbewustzijn ook eens gedacht heb dat ik een of ander certificaat moest halen, zodat mijn klanten mijn sessies bij de zorgverzekeraar vergoed zouden kunnen krijgen.

Als ik belemmeringen ervaar is het enige wat ik hoef te doen mij bewust worden van de lage energietrilling, oftewel de afwezigheid van ware vreugde, en mij weer verbinden met de hoge energietrilling van mijn ziel. De illusie van die beperkende overtuigingen komt dan doorgaans als vanzelf aan het licht. Als vanzelf voel ik de mij weer één en verbonden met het leven dat mij wezenlijk dient. Ik zie dan bijvoorbeeld weer helder het geschenk van het heerlijk rustig vanuit huis werken, zodat zich in mij in alle rust de nieuwe zieletalenten kunnen ontvouwen waar ik om gevraagd had. Ook vragen dan meerdere klanten als vanzelf plotseling om langer lopende trajecten en is het niet vergoed krijgen van de sessies uiteraard geen issue.

Voor mij is het allerbelangrijkste voor het leven van bezield pionierschap het behouden van mijn hoge energietrilling. Dit doe ik door zoveel mogelijk te genieten, door te focussen op wat mij wezenlijk blij maakt en voedt in het dagelijks leven. Ik omring mij met mensen die in vreugde en inspiratie met mij resoneren,ik plan activiteiten die me energie geven en maak geregeld bewust contact met mijn ziel. Het zien van het leven door de ogen van de ziel is wezenlijk. Ik ervaar dan dat mijn bezield pionierschap precies is waar de samenleving om vraagt.

Dit bericht is geplaatst in Zielenvreugde Tips. Bookmark de permalink.