Durf voorbij identificatie met het lijden te gaan en je grootsheid te ervaren – 19 maart

Nu ik steeds krachtiger één met mijn ziel ben, ervaar ik steeds sterker dat ik in wezen ware liefde en vreugde ben. Elke identificatie met lijden is niet wie ik in wezen ben; identificatie met lijden houdt mij af van het ervaren van mijn eigen grootsheid.

Ik ervaar dat als ik voluit mijn potentieel, mijn passie en unieke zieletalenten, wil leven, ik bewust dien te ankeren in mijn ziel. Haar energietrilling en bewustzijn zijn hoog. Zij is vrij. Zij ziet helder en kijkt door alle illusies heen. Zij herkent het meteen als denken, voelen en handelen voortkomen uit afscheiding, angst en pijn in plaats van uit Liefde.

Inmiddels herken ik in het dagelijks leven steeds beter wanneer ik leef vanuit mijn ziel met haar hoger bewustzijn of wanneer mijn bewustzijn zich heeft vernauwd en ik gevangen zit in de pijn veroorzakende verhalen van het afgescheiden ego. Wanneer dat laatste het geval is, dan praat ik met vriendinnen over de pijn en het verdriet die we ervaren door bepaalde gebeurtenissen in ons leven. We lijden vol compassie met elkaar mee en daardoor voelen we ons even minder alleen in onze pijn. Als we echter één zijn met het hoger bewustzijn van onze ziel dan zijn we geen slachtoffer meer. We ervaren de situatie als een inspirerende uitdaging. Zo praten we er dan ook over. We zien dan helder door de ogen van onze ziel hoe en waarom we deze situatie op ons pad hebben aangetrokken. We zien wat onze ziel wil dat we leren, ervaren of bewust worden. We weten ook dat als de situatie pijn oproept, dit oude pijn is van onze vroegere identificatie met het afgescheiden ego. We staan toe dat de pijn er is, zonder nog de verhalen die haar oproepen te bekrachtigen. Pijnlijke gebeurtenissen zijn ook steeds minder een gespreksonderwerp, niet alleen omdat we veel liever praten over onze passie, nieuwe inspiratie en bezielde manifestaties, maar we met onze hoge energietrilling ook automatisch geen lijden meer op ons pad aantrekken.

Leven vanuit mijn hoge energietrilling en bewustzijn voelt als mijn natuurlijke staat van zijn. Het gaat ook steeds meer als vanzelf. Ik kan en wil eigenlijk ook niet anders meer. Het is duidelijk waar mijn ziel naar verlangt. Het verlagen van mijn bewustzijn begint onaangenaam te voelen, zo ook de gesprekken waarin we aandacht geven aan pijn veroorzakende verhalen. Ik voel steeds sterker hoe we ons zelf geweld aandoen als we niet kijken door de ogen van onze ziel. Ook heb ik steeds vaker na zo’n gesprek een kater, omdat we niet wezenlijk in Liefde aanwezig waren.

Ik voel ook dat we anderen niet wezenlijk dienen als we ons bewustzijn verlagen en mee gaan in de verhalen van pijn. We houden daarmee onbewust zijn in stand. Ik ervaar juist dat het hoog houden van onze energietrilling en bewustzijn, oftewel het bewust leven vanuit onze grootsheid, anderen de gelegenheid geeft om ook wakker te worden, om de illusie van hun identificatie met het afgescheiden ego dat pijn creëert te doorzien en hun eigen grootsheid te ervaren.

Het is zo vervullend om vanuit onze grootsheid samen te zijn. In ware Liefde, voorbij onze identificatie met het lijden, manifesteren zich onze unieke passie, vreugde en zieletalenten voluit. Het is heerlijk om die samen te beleven.

Dit bericht is geplaatst in Zielenvreugde Tips. Bookmark de permalink.