Hoe mijn geboortefamilie mijn zielemissie wezenlijk dient – 20 oktober 2015

Zoals velen in deze tijd ben ik geboren met een duidelijke zielemissie. Ik heb er bij mijn incarnatie voor gekozen om in dit leven als mens wakker te worden en weer vanuit mijn ziel te leven. Ik ben geboren met een diep verlangen om onverschrokken het pad van mijn ziel te bewandelen, om mijn hoogste passie en unieke zieletalenten ten volle te leven. Mijn ziel verlicht het wezenlijke en brengt aan het licht wat niet zuiver en authentiek is. Ze doet ontwaken in liefde. Ook schept zij nieuwe dimensies op aarde. Zij is daarin een pionier, een wegvoorbereider voor anderen.

Om ervoor te zorgen dat ik daadwerkelijk zou slagen in mijn zielemissie, heeft mijn ziel voor mijn leven behoorlijk wat vooruit gepland. Ik diende bepaalde ervaringen op te doen en uitdagingen te overwinnen, als ook te beschikken over bepaalde talenten, karaktereigenschappen en vaardigheden. Mijn ziel vond de perfecte conditioneringen hiervoor in mijn geboortefamilie, een familie levend vanuit het perspectief van het ego.

Dit was een familie waarin het maken van verstandige en veilige keuzes in plaats van bezielde keuzes werd gestimuleerd. Zo moesten bijvoorbeeld mijn school- en studiekeuze de zekerheid van een zo goed mogelijke opleiding en baan garanderen en was het onderhouden van familiebanden nu eenmaal iets dat zo hoorde. Mijn vader herinnerde me aan mijn eigen zachtheid, maar durfde zichzelf niet echt te laten zien. Mijn moeder wist het leven goed te managen, maar stopte haar gevoeligheid weg. Ik kreeg een acht jaar jonger zusje dat beter met mijn moeder overweg kon dan ik, etc. Niets was toeval. Mijn ziel had precies de juiste spiegels en triggers voor mij op mijn pad gelegd. De gezinssamenstelling, de verschillende karakters, mijn opvoeding en de familie-energie gaven mij precies wat ik nodig had voor mijn zielemissie, en vice versa natuurlijk.

Mijn geboortefamilie was een prima voedingsbodem voor mijn bewustwordingsproces. Ze liet me duidelijk zien en ervaren wat ik niet was en deed me als vanzelf herinneren wie ik werkelijk ben. Ik ervoer het verkrampte van het ego en ontdekte mijn ziel. Ik ervoer onder meer mijn natuurlijke zachtheid en warmte, mijn helderheid, diepgang en zuiverheid. Ik ervoer dat mijn ziel als vanzelf het onzuivere ziet en zichtbaar maakt, zuivert en de essentie blootlegt. Ik ontdekte de spirituele krijger in mij. Een ander groot geschenk dat mijn geboortefamilie mij gaf was dat ze mij vanuit hun onbewustzijn als het ware (op) weg duwden om volledig mijn eigen pad te gaan.

Mijn ziel had mij al lange tijd geleden aangegeven dat er in mijn leven een moment zou komen waarop ik in het kader van mijn zielemissie mijn geboortefamilie zou dienen los te laten. Op dat moment zou mijn geboortefamilie haar functie voor mijn ziel hebben vervuld en zou voortzetting van het contact de groei van mijn ziel gaan belemmeren. In mijn geval betekende dit niet alleen het verbreken van de energetische beperkende familiebanden, maar ook (de bestaande vorm van) het fysieke contact in het dagelijks leven.

Lange tijd had ik geprobeerd om te schipperen tussen mijn ego, dat het contact met mijn geboortefamilie niet wilde verbreken, en het werkelijk met alle energie en aandacht leven van mijn zielemissie. Het kostte me energie en focus. Ik wist wel dat alle contacten en levenssituaties in mijn leven precies op het juiste moment komen en gaan in dienst van de ontwikkeling van mijn ziel, maar het betrof wel mijn familie die ik diende los te laten. Mijn ego zat hier behoorlijk diep. Gedachten als “een fatsoenlijk mens of goede dochter doet dat toch niet”, “ik moet ook bij mijn familie mezelf kunnen zijn”, “ik hou toch van ze” en “je familie is toch je vangnet” en het bijbehorende ego pijnlichaam hielden mij gevangen in de illusie van het ego.

Onlangs liet mijn ziel mij in mijn dagelijks leven ervaren dat het tijd was om daadwerkelijk deze volgende stap op mijn zielepad te zetten. Mijn ziel ondersteunde mij tijdens de losmaking met daadkracht en een diep helder weten dat het goed was. Direct erna namen mijn levensenergie en bezieling substantieel toe. Tevens zag ik vele levens waarin mijn ziel incarneerde en voor haar zielegroei en –missie de juiste poppetjes in haar levensspel opstelde. Soms waren dit zelfs leden van mijn huidige geboortefamilie. Het mooie was dat mijn geboortefamilie mij ook nu weer een geschenk gaf, namelijk de kans om deze laatste diepe restjes ego identificatie te doorzien en te transformeren. Wat een prachtige bezielde samenwerking.

Dit bericht is geplaatst in Zielenvreugde Tips. Bookmark de permalink.