Is je verleden belangrijk als je in je kracht wilt staan? – 4 april

Jarenlang dacht ik dat ik door het verleden werd gevormd tot wie ik nu ben, in het bijzonder ook door de pijnlijke ervaringen. Ik dacht dat ik mijn verleden moest verwerken, oftewel helen, om volledig in mijn kracht te kunnen gaan staan. Echter, mijn identificatie met de Isabelle die gevormd werd door de traumatische ervaringen uit het verleden hield me daar juist van af.

Het me op die manier bezig houden met mijn verleden was een tijd lang in zekere zin fijn, omdat het een verklaring oftewel rechtvaardiging gaf voor hoe ik me in het huidige moment voelde. Traumatische ervaringen uit mijn jeugd of vorige levens rechtvaardigden bijvoorbeeld gevoelens van pijn, verdriet en afwijzing in het hier en nu. Die gevoelens mochten er voor mij dan zijn, omdat ze verklaarbaar waren en daarmee kon ik voor mezelf mijn gevoel van eigenwaarde, het ik ben goed zoals ik ben, toelaten en dat gaf ontspanning. Het stelde mijn ego even gerust. Het maakte ook dat ik van mezelf volledig mens mocht zijn met al haar hoge en lage emoties.

Wat ik niet zag was dat ik daarmee niet wezenlijk iets had veranderd of geheeld om werkelijk in mijn kracht te kunnen gaan staan. Ik bleef mijn verleden namelijk nog steeds door dezelfde bril bekijken, namelijk door die van Isabelle die ongewild van alles was overkomen en die daarmee moest leren dealen. Door me met haar te blijven identificeren, kwamen er alleen maar meer traumatische ervaringen die moesten worden geheeld. Er kwam geen einde aan. Ik had niet door dat ik identificatie met pijnlijke ervaringen uit mijn verleden steeds meer als excuus ging gebruiken om niet werkelijk in mijn kracht te hoeven gaan staan. Blijkbaar was ik hier nogal bang voor.

Pas op het moment dat ik dit vluchtmechanisme in mezelf durfde te doorzien en stopte met deze identificatie, ging ik helder door de ogen van mijn ziel zien en zag ik mijn verleden vanuit haar hoger bewustzijn, waardoor ik werkelijk in mijn kracht kon gaan staan. Ik ervoer dat mijn ziel zonder traumatisch verleden is. Ik ervoer dat zij vrij is. Zij is ontspannen. Zij is enkel in het hier en nu. Zij is enkel de vreugde die zij gewoon is. Ik ging helder zien dat niets mij ooit tegen de wil van mijn ziel is overkomen. Elke ervaring, hoe pijnlijk deze soms door mijn identificatie met die onbewuste persoonlijkheid ook was, is op zielsniveau gekozen en heeft me wezenlijk iets gebracht.

Door mijn verleden door de heldere ogen van mijn ziel te zien, voedt het mijn kracht in het hier en nu. Ik hoef niet meer terug te reizen naar het verleden om daar in traumatische ervaringen verklaringen te vinden en iets te helen. Dat ondermijnt mijn kracht. Juist het volledig aanwezig zijn in het hier en nu en het verleden vanuit het juiste perspectief te zien, maakt dat ik volledig in mijn kracht kan staan. Het is een keuze, ik ben vrij. Het is mijn natuurlijke staat van zijn. Op het moment dat ik mijn kracht niet voel, is het enkel interessant om te doorzien op grond van welke beperkende overtuigingen ik liever in het verleden wil zijn en wil lijden, in plaats van volledig in het hier en nu vol in mijn kracht aanwezig te zijn.

Dit bericht is geplaatst in Zielenvreugde Tips. Bookmark de permalink.