Jouw multidimensionale zijn als mens op aarde

Durf je bewustzijn te verruimen en open te staan voor een prachtig nieuw zelfbeeld:
Jouw multidimensionale zijn als mens op aarde

Ik vind het spannend wat ik nu ga delen. Het is voor velen precair. Toch deel ik het. Het is wie ik ben. Het is wie wij zijn. Wij zijn multidimensionale wezens. Velen staan op het punt om dat te ontdekken. Anderen durven dit nog niet. Zelf kan ik dat deel in mij niet meer verloochenen, nu ik volledig in mijn kracht wil staan en wil doen waarvoor ik geboren ben. Namelijk de mensen op aarde begeleiden in het evolueren naar heelheid, oftewel 5D.

Van de week had ik – zoals wel vaker – een heldere droom waarin mijn bewustzijn zich verruimde. Een droom waarin mijn ziel – mijn hoger zijn – mij informatie aanreikte.
In die droom was ik, mijn volwassen ik, in mijn woning. Een studentenhuis. Het was nacht. Ik ging naar de keuken om wat te drinken. Daar trof ik drie donkere mannen niet van hier aan. Zij oogden vriendelijk. Zij voelden in orde voor mij. Ik ging weer terug naar mijn slaapkamer en wilde mijn deur sluiten. Dit ging niet, want de drie mannen drongen binnen. Ik wist meteen dat dit niet goed was. Ik was doodsbang. Ik wist dat ze iets met mij wilden doen. Ik wilde schreeuwen, maar er kwam geen geluid. Ik verloor mijn bewustzijn. Meteen daarna zag ik een mij bekende foto van mijzelf als klein meisje van 3 jaar. Een foto waarop te zien is dat ik net in bad ben geweest en klaar ben om naar bed te gaan.
Ik wist meteen dat deze droom de door mij verdrongen ervaring liet zien, die had plaats gevonden toen ik drie jaar was. Mijn ziel had met deze droom een manier gevonden om mij nu te kunnen bereiken. Omdat ik er nu klaar voor ben.

In het verleden is mij door verschillende mensen in mijn healing en reading opleidingen gevraagd of er op mijn derde iets was gebeurd. Of mij iets was aangedaan. Iets seksueels. Ik kon mij dit tot aan het moment van mijn droom niet echt herinneren. Wel, als ik eerlijk ben, een vaag gevoel. Ik sloot dus niet uit dat ik iets verdrongen had. Maar ik voelde ook geen noodzaak om te gaan graven. Het bleef dus een vraag, waarop ook anderen geen helder zicht hadden gekregen. Omdat we er allen niet klaar voor waren.

Nu ik zelf al vele jaren zoveel mogelijk vanuit mijn ziel met haar heldere bewustzijn leef, en ook vanuit mijn heldere verbinding met het bronbewustzijn vele soul readings en soul alignment sessies gefaciliteerd heb, is het multidimensionale aspect van mijn ziel mij al lang niet vreemd meer. We zijn multidimensionale wezens. Slechts een deel van ons wezen is nu hier op aarde geïncarneerd om zich in het menszijn te kunnen ontwikkelen. Om onze wijsheid op aarde te brengen en om zelf met de ervaringen op aarde nieuwe wijsheid op te doen.

Een groot deel van ons wezen is ook in andere dimensies aanwezig. Dimensies waar we ook ervaringen opdoen. Waarin we andere zijnsvormen zijn en ook ontmoeten. Dimensies met verschillende gradaties van bewustzijn, die elkaar gebruiken om te kunnen groeien. Waarom? Omdat het zo gaaf is, zegt mijn enthousiaste ziel. Het is gaaf om meerdere zijnsvormen te hebben. Om jezelf telkens verruimd opnieuw uit te vinden. Het is gaaf om met die zijnsvormen te experimenteren. Hoe we willen zijn in de zgn. toekomst. Hoe we ons willen ontwikkelen. Daarom creëren we al deze realiteiten en vormen van bestaan. De mens op aarde is daar slechts één vorm van.
Soms voelt deze waarheid nog wat surrealistisch voor mij, toch weet ik vanuit mijn diepste wezen dat ze waar is.

Na mijn droom onthulde mijn ziel dat zij bereid was om hier op aarde als meisje van 3 dna af te staan aan die andere zijnsvorm. Om zo bewustzijn te verspreiden en nieuwe zijnsvormen te scheppen. Om elders mezelf in realiteit te brengen, mezelf te kunnen verruimen. Om zo zelf via mijn zelven astraal te kunnen reizen in verschillende tijden-dimensies. Om zo voorbij tijd en ruimte heelheid te bevorderen in mijzelf.

Vele puzzelstukjes vallen met deze droom op hun plaats. Ergens heb ik het altijd geweten. Bepaalde angsten die ik had als kind. Mijn hooggevoeligheid. Mijn anders zijn. Mijn helderweten en zien. Mijn ervaring met die andere zijnsvorm, die ik aan mijn opa had toevertrouwd en waarvan hij zei dat ik het weg moest stoppen. Mijn fascinatie voor andere zijnsvormen in channelings en zo ook de onverklaarbare pijn in mijn yoni die zich de laatste tijd steeds meer liet voelen.

Na deze droom maakte ik vanuit mijn helder weten van nu contact met mijn innerlijk kind. Met het kleine gevoelige heldere meisje van 3 jaar dat haar hele leven deze beangstigende ervaring had weggestopt. Dat in haar overleven moest doen of haar helder waarnemen en voelen niet meer bestonden. Dat meisje met die doodsangst in haar lijf. Dat meisje kon ik nu ontvangen in mijn hart. En zij liet het toe. Wetend dat ik in wezen geen slachtoffer was. Hoe bijzonder is het dat die andere dimensies zich nu nog meer in mij kunnen laten zien en vooral dat de pijn in mijn yoni nu weg is.

Ik deel deze precaire ervaring, omdat het – voor velen met mij – tijd is om werkelijk in onze totale kracht te gaan staan. En ons multidimensionale wezen is daar een prachtig aspect van.

Dit bericht is geplaatst in Zielenvreugde Tips. Bookmark de permalink.