Mijn potentieel manifesteert zich als vanzelf als ik mezelf durf te zien in Al Wat Is – 9 augustus

Hoe ik jou of de wereld om mij heen zie, zegt niets over jou of de wereld om mij heen. Hoe ik jullie zie is een reflectie van mijzelf. Jij en de wereld om mij heen spiegelen mij in hoeverre ik trouw ben aan mijn ware Zelf. Of ik mij voluit durf te openen voor wie ik wezenlijk ben. Of ik mijn zielemissie, passie en zieletalenten durf te leven. En daar waar ik nog niet vrij ben. Elk verzet tegen mijn ware Zelf uit zich in het ervaren van moeilijkheden en obstakels in mijn leven. Elke overgave in het ervaren van vreugde, passie en moeiteloosheid.

In het verleden zag ik dat niet. Ik verzette mij tegen dat wat er op mijn pad kwam. Ik was verongelijkt toen iemand mijn teksten op eigen naam gebruikte. Ik was verdrietig toen mijn liefdespartner mij niet de intimiteit gaf die ik verlangde. Ik was boos, toen ik voelde dat iemand mij als speelbal gebruikte. Ik gaf de ander of de situatie de schuld. Ik probeerde die persoon of situatie te veranderen, door de ander te vragen zijn gedrag te veranderen, de relatie te beëindigen of die persoon of situatie voortaan de mijden. Maar dat gedrag en die situaties en omstandigheden bleven op mijn pad komen, omdat ik mezelf niet wezenlijk zag in wat ik meemaakte.

Toen ik de buitenwereld eindelijk durfde te gaan ging zien als een reflectie van mijzelf, kon ik stoppen met strijden. Ik begon tot rust te komen en de aanwezigheid van mijn ware Zelf bewust waar te nemen. Te voelen. Te ademen. Vrede. Vrijheid. Kracht. Liefde- en vreugdevolle aanwezigheid als mijn ware zijn. Ongeacht wat zich in de buitenwereld voordeed. Ik ging de manifestatie van mijn ware Zelf, mijn zieleverlangens tot ontplooiing, en de manier hoe ik dat soms zelf tegenwerkte met beperkende overtuigingen en het niet willen voelen van bepaalde gevoelens, herkennen in mijn dagelijks leven. Ik ging zien dat dat wat mijn Ziel wilde ontwikkelen als vanzelf op het juiste moment in mijn ervaringswereld kwam, dus zowel in mijn gewaarzijn als in daarmee resonerende gebeurtenissen en omstandigheden in mijn dagelijks leven. Ik ervoer dat ik de in mij verschijnende sensaties, gevoelens en gedachten alleen maar volledig bewust hoefde te (laten) zijn, te voelen, in het licht van mijn ware zijn. Als vanzelf werd zo helder wat er bewust mocht worden en werden de energie en wijsheid geïntegreerd in mijn ware zelf. Zo ademde mijn ware Zelf en stroomde mijn leven.

Zo ging ik ook helder zien dat die ander mijn teksten gebruikte als reflectie van mijn eigen zieleverlangen om zelf authentieker te gaan zijn, dat mijn liefdespartner mij intimiteit onthield als reflectie van mijn zieleverlangen om mezelf te openen als de liefde die ik wezenlijk ben, en dat die ander mij in mijn ogen niet respectvol behandelde als reflectie van mijn verlangen om trouwer te gaan zijn aan mijzelf. Mijn verzet maakte ruimte voor de aanwezigheid van mijn ware Zelf.

Het strijden met de buitenwereld heeft plaatsgemaakt voor ontspanning, vertrouwen en overgave aan mijn ware Zelf. Mijn ware Zelf is steeds krachtiger aanwezig, zijn reflectie voor mij in de buitenwereld steeds helderder zichtbaar. Het is zo mooi om te zien dat er niets zo natuurlijk is als de manifestatie van mijn ware Zelf en dat, als ik mij durf over te geven aan dat wat van nature wil ontstaan, mijn potentieel als vanzelf tevoorschijn komt. Het enige dat ik hoef te doen is mezelf te zien in Al Wat Is.

Dit bericht is geplaatst in Zielenvreugde Tips. Bookmark de permalink.